Logo nl.build-repair.com
Kachel 2023

Typen En Kenmerken Van Gas Als Brandstof

Inhoudsopgave:

Typen En Kenmerken Van Gas Als Brandstof
Typen En Kenmerken Van Gas Als Brandstof

Video: Typen En Kenmerken Van Gas Als Brandstof

Video: Typen En Kenmerken Van Gas Als Brandstof
Video: Waarom we (nog) niet op waterstof rijden 2023, Juni-
Anonim

Gas als brandstof voor warmteontwikkeling

In de meeste Duitse huishoudens en gebouwen wordt gas gebruikt voor verwarming en wordt warm water verwerkt. Verwarmingsgas is een belangrijke energieleverancier met verschillende voordelen. Dit omvat allereerst het feit dat gas milieuvriendelijker en schoner is dan fossiele stookolie of steenkool. Bij de verbranding van gas komen minder kooldioxide en andere luchtverontreinigende stoffen vrij dan bijvoorbeeld aardolie. Het verwarmingsgas wordt meestal direct en gemakkelijk geleverd via gasleidingen en een gasaansluiting als lijngebonden energiebron.

Gaskachels vereisen hoge veiligheidsmaatregelen

In tegenstelling tot andere verwarmingssystemen, zoals. B. een olieverwarmer, een pelletkachel of een kachel, meestal is er geen aparte opslagruimte nodig voor de brandstof. Een uitzondering is z. B. LPG. In veel gasverwarmingssystemen, vooral verwarmingssystemen op aardgas, is het niet nodig om de brandstof op tijd bij te vullen, zoals het geval is met z. B. is vereist voor olietanks of pelletvoorraden. Gasverwarmingssystemen vereisen echter hoge veiligheidsmaatregelen en moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met bepaalde "technische regels" van gezondheid en veiligheid op het werk, evenals wettelijke voorschriften, aangezien er een explosiegevaar bestaat met brandstofgassen.

Gasvlammen in een gaskachel
Gasvlammen in een gaskachel

Soorten verwarmingsgas en hun kenmerken

Er zijn verschillende soorten verwarmingsgas waarmee warmte kan worden opgewekt. Dit zijn voornamelijk aardgas, vloeibaar gas en biogas. In verband met moderne verwarmingssystemen wordt elk van deze brandstofgassen nu gebruikt, maar met verschillende gebruiksniveaus.

Aardgas, het meest gebruikte verwarmingsgas

Het meest gebruikte verwarmingsgas is aardgas. Het is een fossiele brandstof die vanaf de binnenkant van de aarde via pijpleidingen, een aanvoernetwerk en gasleidingen aan de woning wordt geleverd. Net als bij aardolie wordt aardgas ondergronds geproduceerd in natuurlijke afzettingen. Dode resten van dieren en planten vallen uiteen bij vorming van koolwaterstoffen bij hoge temperaturen zonder zuurstof. Het grootste deel van aardgas is methaan.

Schadelijke stoffen, zoals waterstofsulfide, worden verwijderd voordat het als verwarmingsgas wordt gebruikt. Aardgas als verwarmingsgas is niet giftig en verbrandt zonder roet of stof achter te laten. Het is verkrijgbaar in veel delen van Duitsland en heeft een hogere calorische waarde dan stookolie, waardoor aardgas een efficiënte brandstof is. Moderne beveiligings- en installatietechnieken voor aardgasverwarming zorgen voor een hoog beveiligingsniveau.

LPG voor flexibel gebruik

Net als aardgas ontstaat ver onder de grond vloeibaar petroleumgas. Omdat hier plankton en algenresten uiteenvallen onder dikke rotslagen. De grondstof bestaat voornamelijk uit butaan en propaan, die worden verkregen uit de winning van olie en aardgas en uit de verwerking van stookolie. In tegenstelling tot aardgas kan vloeibaar gas onder een druk van 8 tot 10 bar worden omgezet in de vloeibare fase. Het is daardoor draagbaar en bijzonder gemakkelijk op te bergen. Voordelen waardoor vloeibaar gemaakt gas wordt gebruikt, zelfs wanneer een gasaansluiting niet mogelijk is en een olietank gepaard gaat met hoge extra kosten vanwege hoge milieueisen. Dit vereist echter dat huiseigenaren een gastank kopen of huren.

Biogas zorgt voor een beter ecologisch evenwicht

De derde variant is biogas. Dit gebeurt tijdens de vergisting van dierlijk en plantaardig afval. Het bestaat uit methaan en komt uit zogenaamde biogasinstallaties. Deze kunnen elektriciteit opwekken of de grondstof direct in een WKK-installatie verwerken en in het aardgasnet voeren. Biogas heeft een zeer goede milieubalans, omdat bij verbranding van dit verwarmingsgas slechts zoveel kooldioxide vrijkomt als de oorspronkelijke plant in zijn leven heeft gebonden.

Het wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt in verwarming in Baden-Württemberg. Omdat hier de EWärmeG BW een regeneratief aandeel van de warmteopwekking vereist. Hiervan kan tweederde worden afgedekt met biogas.

Efficiënt verwarmen - kosten voor verwarming van energie door verwarming op gas

Moderne verwarmingssystemen, zoals B. condensatieketels voor warmwaterverwarming of biogasverwarming maken het mogelijk om efficiënt, zuinig en met lage emissies te verwarmen. Belangrijke parameters voor verwarmingsgas zijn de calorische waarde en calorische waarde evenals de dichtheid, de Wobbe-index (kwaliteit van het stookgas) en de explosiegrenzen. De calorische waarde is een maat voor de chemisch gebonden energie van een brandstof, die bij verbranding kan vrijkomen wanneer de waterdamp in de uitlaatgassen condenseert. De calorische waarde definieert de maximaal bruikbare hoeveelheid warmte tijdens de verbranding van het verwarmingsgas wanneer de waterdamp ontsnapt met het uitlaatgas. Het is altijd onder de calorische waarde.

Aardgas is de goedkoopste variant van alle drie verwarmingsgassen

Verwarmingsgassen zoals aardgas, LPG en biogas hebben verschillende calorische waarden. Vloeibaar gas heeft de hoogste energie-inhoud, gevolgd door aardgas en biogas met de laagste calorische waarde. Niettemin spelen kosten ook een belangrijke rol voor de consument. Aardgas heeft een lagere calorische waarde dan LPG, maar is geprijsd op b.v. B. gemiddeld zes cent per kilowattuur is de goedkoopste optie van alle drie verwarmingsgassen op de markt. Aardgas is ook goedkoper dan olie. De prijzen fluctueren constant en zijn afhankelijk van de huidige marktsituatie.

Populair per onderwerp