Logo nl.build-repair.com
Kachel 2023

Asbestverwijdering: Verplichtingen, Kosten, Promotie

Inhoudsopgave:

Asbestverwijdering: Verplichtingen, Kosten, Promotie
Asbestverwijdering: Verplichtingen, Kosten, Promotie

Video: Asbestverwijdering: Verplichtingen, Kosten, Promotie

Video: Asbestverwijdering: Verplichtingen, Kosten, Promotie
Video: Oskam Asbestverwijdering instructie- en promofilm 2023, Juni-
Anonim

Reden voor asbestverwijdering: hoog risico potentieel

Asbest bestaat uit kleine vezels die, althans vanuit constructief oogpunt, een aantal positieve eigenschappen hebben. De stof is niet alleen zeer hittebestendig, maar ook scheurvast. Asbest weert niet en is ook nog eens goedkoop. Redenen waarom fabrikanten van bouwmaterialen in het verleden vertrouwden op wondervezel. Vandaag vergt het wraak, omdat nu bekend is dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Als de kleine vezels via de luchtwegen in de longen terechtkomen, vestigen ze zich daar. Ze vernietigen de weefsels, waardoor het lichaam continu reageert. Het stuurt boodschappersubstanties uit voor wondgenezing en er kunnen zich tumoren vormen. Naast kanker is asbestose ook een van de gevolgen die de kleine vezels in het lichaam veroorzaken. Overigens komen de asbestvezels bij het boren in de lucht en de luchtwegen terecht,Slijpen of breken van asbesthoudende bouwmaterialen. Iedereen die het materiaal heeft ontdekt en van plan is het asbest op te ruimen, moet daarom uiterst voorzichtig zijn en idealiter een gespecialiseerd bedrijf inhuren.

Asbesthoudende bouwproducten zijn nu in de hele EU verboden

Het gebruik van giftige vezels in Duitsland is sinds het midden van de jaren negentig niet toegestaan. Halverwege de jaren negentig volgde een EU-breed verbod. Dat betekent: bouwproducten die voor die tijd werden gebruikt, zouden asbestvezels kunnen bevatten. Daarom is uiterste zorg vereist bij het renoveren van oude gebouwen.

Gevaar door zwak en gebonden asbest

Asbest is gevaarlijk en kankerverwekkend - hoe hoog het risicopotentieel van asbestverwijdering afhangt van het gebruik van het materiaal. Experts maken onderscheid tussen zwakke en strak gebonden vezels. Zwak gebonden vezels maken ongeveer 60 procent uit van een bouwmateriaal. Ze zijn voorzien van minder bindmiddel en lossen sneller op - bijvoorbeeld bij kleine trillingen. Het risicopotentieel is hier erg hoog. Bij vast asbest is de situatie anders: dit is ongeveer 15 procent van een bouwstof en wordt met meer bindmiddelen steviger in het materiaal verankerd. Kleine vezels zijn moeilijker los te maken van hun verbinding en daarom is het risicopotentieel kleiner. Desondanks is het verwijderen van asbest altijd riskant. Ervaren gespecialiseerde bedrijven worden daarom aanbevolen!

Asbest detecteren: in geval van twijfel een specialist inschakelen

Daarom is voorzichtigheid geboden bij het werken in huizen die vóór 1993 zijn gebouwd. Maar hoe kan asbest worden geïdentificeerd en wanneer is professionele asbestverwijdering verplicht?

Deze tips helpen bij het identificeren van asbest in huis

Het eerste teken is het bouwjaar. Bouwmaterialen van 1960 tot 1993 lopen mogelijk gevaar. De kleine vezels van asbest zijn met het blote oog nauwelijks te zien. Omdat ze er, afhankelijk van het bouwproduct en het fabricageproces, een beetje anders uit kunnen zien. De eerste tekenen zijn echter grijze of grijsgroene vezels in het materiaal. Deze zijn te herkennen aan eventuele bestaande schade.

Vermoedelijk asbest? Raadpleeg altijd een gespecialiseerd bedrijf

Zijn er aanvankelijke tekenen dat de vezels in huis aanwezig zijn en dat asbestverwijdering noodzakelijk is? Raadpleeg dan een gespecialiseerd bedrijf. Dit neemt monsters van het materiaal en de lucht in de kamer. Een gedetailleerde laboratoriumanalyse laat zien of en in welke concentratie de giftige vezels aanwezig zijn.

Specialist in beschermende kleding voor asbestverwijdering
Specialist in beschermende kleding voor asbestverwijdering

Asbest wordt in veel bouwproducten aangetroffen

Vroeger werden asbestvezels in veel producten gebruikt. Bijvoorbeeld in nachtverwarmers of isolatiematerialen. Als u de afzonderlijke kachels wilt vervangen of de leidingen wilt isoleren, moet u goed kijken. Maar de gezondheidsgevaarlijke asbestvezels zijn ook vaak terug te vinden in gevel- en wandbekleding, dakbedekkingen, vulstoffen, tegellijmen, dekvloeren en vloerbedekkingen.

Wanneer is asbestverwijdering absoluut noodzakelijk?

Als de concentratie vezels in het huis erg hoog is, moeten huiseigenaren professionele asbestverwijdering laten uitvoeren. Dit is direct nodig als er meer dan 1.000 asbestvezels in één kubieke meter lucht zitten. Als de concentratie 500 tot 1.000 vezels per kubieke meter lucht is, wordt deze laatste als schoon beschouwd. Renovatie is dan op middellange termijn nodig en huiseigenaren moeten het risicopotentieel uiterlijk na twee jaar opnieuw beoordelen. Als er 200 tot 500 asbestvezels in een kubieke meter binnenlucht zitten, kunnen huiseigenaren het werk voor de lange termijn plannen. Na vijf jaar moet u het risicopotentieel opnieuw laten beoordelen. Met minder dan 200 vezels per kubieke meter binnenlucht is renovatie niet nodig.

Trouwens: als professionele asbestverwijdering vereist is, moet u letten op de geschiktheid van de gespecialiseerde bedrijven. Voor zwak gebonden asbest moeten deze beschikken over een deskundigheidscertificaat volgens TRGS 519, bijlage 3 - voor permanent gebonden asbest is een deskundigheidscertificaat volgens TRGS 519, bijlage 4 vereist. In het laatste geval mogen particulieren ook renovatiewerkzaamheden uitvoeren als ze voldoen aan de strikte eisen van TRGS 519. Voor zwak gebonden vezels zijn altijd experts nodig. Wij adviseren u om ze in ieder geval in gebruik te nemen en het werk niet in eigen handen te nemen.

Asbestverwijdering: overzicht van kosten en subsidies

Hoeveel een asbestverwijdering kan kosten, hangt altijd af van de plaats van installatie. De prijzen liggen in de regel tussen de 30 en 45 euro per vierkante meter bouwoppervlak. Als het bijzonder moeilijk is om de vervuilde bouwproducten te verwijderen, kunnen de kosten ook hoger zijn. Daarnaast zijn er kosten van rond de 100 à 300 euro per ton voor een goede afvoer van de verwijderde en asbesthoudende producten. Daarnaast brengt asbestverwijdering ook kosten met zich mee voor de installatie van nieuwe bouwproducten, zoals nieuwe gevelbekleding of nieuwe isolatie.

Onze tip: Als u een renovatie in eigen beheer plant en asbestvezels ontdekt, neem dan in een vroeg stadium contact op met een gespecialiseerd bedrijf. De experts analyseren de inspanning en maken een betrouwbaar aanbod over de kosten.

Financiering voor professionele asbestverwijdering

Er is geen expliciete financiering voor asbestverwijdering. Huiseigenaren kunnen echter voor belastingdoeleinden de loonkosten van de ambachtelijke bedrijven opeisen. Zo trekt de belastingdienst aan het einde van het jaar 20 procent van de kosten van de vakman (maximaal 1.200 euro per jaar) af van de belastingdruk. Hoe dit werkt, leggen we uit in het artikel Aftrek ambachtskosten.

Vervolgwerk, zoals optimalisatie van isolatie of verwarming, wordt door de staat gefinancierd. Hier hebben huiseigenaren toegang tot subsidies uit het KfW-programma 430 of goedkope leningen uit het KfW-programma 152.

Populair per onderwerp